Information om behandling av personuppgifter i Kvinnliga Banksällskapet

Information om behandling av personuppgifter i Kvinnliga Banksällskapet

EU:s nya dataskyddsförordning (GDPR) träder i kraft den 25 maj 2018. Förordningen ska stärka skyddet för den enskildes personuppgifter.

I Kvinnliga Banksällskapet har vi ett medlemsregister där namn, personnummer,
e-postadress och banktillhörighet registreras.

Medlemsregistret hanteras av föreningens styrelsemedlemmar och används internt i föreningen. Vi lämnar aldrig ut, förmedlar eller säljer uppgifter ur registret. Våra utskick sköts av oss själva. Om en medlem går ur föreningen raderas namn och kontaktuppgifter.